Ouderraad

Elke SIMON school heeft een ouderraad (OR). De ouderraad bestaat uit een moeder- en vaderraad waarbij iedere raad aangepaste taken heeft. De ouders/verzorgers hebben een coördinerende en uitvoerende rol bij allerlei activiteiten binnen en buiten de school, zoals medewerking bij het gebed, de organisatie van feesten, zoals het Ramadan en Offer feest, pleinwacht, innen van de ouderbijdrage samen met de administratie, organiseren overblijven, ook organiseren zij samen met het team de schoolreizen en nog vele zaken meer.

U zult begrijpen dat zij het niet alleen kunnen, zij zullen middels mailing regelmatig om uw ondersteuning vragen. Help waar u kunt helpen! Email: ouderraad.dezonnebloem@simonscholen.nl

Voor meer informatie over de MR, GMR en OR kunt u contact opnemen met de school.

Vrijwillige ouderbijdrage:

De ouderbijdrage bedraagt €30,- per kind.

Schoolreisje en kamp:

Het schoolreisje per kind bedraagt €30,-.
De leerlingen in groep 8 gaan op kamp. Over de kosten krijgt u een brief van de leerkracht.