Ouderraad

Voor het organiseren van allerlei activiteiten binnen school, hebben wij ondersteuning van een goed functionerende Ouderraad. Zij innen de ouderbijdrage samen met de administratie en organiseren het overblijven.

Op dit moment bestaat de Ouderraad uit de volgende personen:
Voorzitter              : Linda
Penningmeester   : Mariama
Leden                    : Ehsan, Hafsa, Karima en Soulafa.

U zult begrijpen dat zij het niet alleen kunnen. Zij zullen middels hun mailing u regelmatig om ondersteuning vragen. Help waar u kunt helpen!

De ouderraad ondersteunt het team bij het organiseren van de feesten: Ramadanfeest en Offerfeest. Ook organiseren zij samen met het team de schoolreizen.

Ter ondersteuning van allerlei activiteiten die de school gaat of wil organiseren, zal er een beroep op de ouderraad gedaan worden.
e-mail: ouderraad.dezonnebloem@simonscholen.nl
 

Vrijwillige ouderbijdrage:

De ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind.

Schoolreisje/kamp:

Het schoolreisje bedraagt € 25,00.
De leerlingen in groep 8 gaan op kamp.
Deze kosten zijn € 75,00.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT