Het Team

Wij hebben op onze school een directeur. Samen met het managementteam en team bepaalt hij het beleid van de school. Hij voert het beleid van het bestuur uit en is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze school. Wij proberen als directie zo bereikbaar mogelijk te zijn voor u.

Groepsleerkrachten

De meeste leraren op onze school zijn groepsleerkrachten. Zij zijn juf of meester van een eigen groep leerlingen en hebben daar de dagelijkse zorg voor. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken die uw kind aangaan. Vanuit SIMON zijn competenties vastgesteld waaraan een leerkracht op De Zonnebloem moet voldoen. Nieuwe collega’s worden hierop gecoacht.

Interne Begeleiding en Remedial Teaching

Op onze school hebben wij twee intern begeleiders. De eigen leerkrachten geven aan kinderen waarbij dit nodig is remedial teaching in de klas. Daarnaast kan er door een collega een aantal malen buiten de klas worden gewerkt met de rugzakleerlingen.

Administratie

Op onze school hebben wij de beschikking over een administratief medewerkster.

Conciërge

Op onze school hebben wij een conciërge die op school aanwezig is. Hij ondersteunt op allerlei terreinen het team.

Godsdienst-/Koranleerkracht
Aan onze school is een godsdienst/Koranleerkracht werkzaam. Hij verzorgt de godsdienst- en Koranlessen.

Het Team

Locatie Wittenstein:      

Groep 1        : Gulsina en Leyla
Groep 2        : Züleyha en Hanneke
Groep 3        : Sandy
Groep 4b      : Sebiha en Demet
Groep 4a/5a : Marcella
Groep 5b      : Lotte

Locatie Kei 13:

Groep 6        : Nassira en Nikki
Groep 7        : Dmitri 
Groep 8        : Leonie en Mariska

Cluster directeur (regio Noord) : 
Locatie directeur                       : Gencay Alici
Godsdienst-/Koranleerkracht   : Abdulsamed Dinlenmez
Onderwijsassistenten               : Sebiyle en Damla
Intern begeleider                      : Mariska Wonink: groep 1 t/m 4
Intern begeleider                      : Aafje Meerbeek: groep 5 t/m 8
Conciërge                                 : Fikret Ege
Adm. Medewerker                    : Cécilia Waas

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl