Het team

Directie

Wij hebben op onze school een directeur. Samen met het managementteam en team bepaalt de directeur het beleid van de school. De directeur voert het beleid van het bestuur uit en is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze school. Wij proberen als directie zo bereikbaar mogelijk te zijn voor u.

Groepsleerkrachten

De meeste leraren op onze school zijn groepsleerkrachten. Zij zijn juf of meester van een eigen groep leerlingen en hebben daar de dagelijkse zorg voor. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken die uw kind aangaan. Vanuit SIMON zijn competenties vastgesteld waaraan een leerkracht op De Zonnebloem moet voldoen. Nieuwe collega’s worden hierop gecoacht.

Interne Begeleiding en Remedial Teaching

Op onze school hebben wij twee intern begeleiders. De eigen leerkrachten geven aan kinderen waarbij dit nodig is remedial teaching in de klas. Daarnaast kan er door een collega een aantal malen buiten de klas worden gewerkt met de rugzakleerlingen.

Administratie

Op onze school is een administratief medewerker werkzaam.

Conciërge

Op onze school hebben wij een conciërge die op school aanwezig is. Hij ondersteunt op allerlei terreinen het team.

Godsdienst- / Koranleerkracht

Aan onze school is een godsdienst/Koranleerkracht werkzaam die de godsdienst- en Koranlessen verzorgt.

Overzicht Team

Groep 1a: Edina

Groep 1b: Sophie en Aranka

Groep 2: Sandy 

Groep 3: Khadija en Hanneke

Groep 4: Sebiha en Mariska

Groep 5: Judith en Lotte

Groep 6: Marcella

Groep 7: Tom en Aranka

Groep 8: Nassira en Anjella

Directeur: Aziz Maskoul

Godsdienst-/Koranleerkracht: Abdulsamed Dinlenmez

Onderwijsassistenten: Sebiyle Aydemir, Damla Kok, Sandra Meijerink en tijdelijk Rukiye Altuntas

Intern begeleider groep 1 t/m3: Lian van Kooten

Intern begeleider groep 4 t/m 8: Aafje Meerbeek

RT: Betul Capaz

Conciërge: Recep Karaman

Administratief medewerker: Cécilia Waas