Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Schoolplan De Zonnebloem 2020-2024

Schoolgids

In de schoolgids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes wij daarin hebben gemaakt. Wat wij belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. Wij geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Speerpunten schooljaar 2022-2023:
* P
rofessionele cultuur 
Identiteit en Burgerschap
Profilering en marketing
Ouderbetrokkenheid
Zorg en begeleiding

Venster schoolgids 2022-2023

Schoolondersteuningsprofiel

Als school maken wij tenminste één keer per vier jaar een SOP. Hierin staat wat wij doen om leerlingen goed onderwijs te bieden. Voor ons team is het SOP vooral een praktisch handvat om ons onderwijs steeds beter en passender te maken. Het SOP staat op een poster die wij als team regelmatig bespreken en bijstellen. Het SOP wordt besproken met de ouders en teamleden in de medezeggenschapsraad (MR): de MR heeft hierbij adviesrecht.

Het SOP 2022 zal z.s.m. worden geplaatst.

Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2022-2023

Vakantie

Van

Tot en met

Studiedag

14 oktober 2022

14 oktober 2022

Herfstvakantie

15 oktober 2022

23 oktober 2022

Wintervakantie

24 december 2022

8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari 2023

5 maart 2023

Studiedag

31 maart 2023

31 maart 2023

Meivakantie

22 april 2023

7 mei 2023

2e Pinksterdag

29 mei 2023

29 mei 2023

Studiedag SIMON

30 mei 2023

30 mei 2023

Offerfeest

27 juni 2023

28 juni 2023

Zomervakantie

22 juli 2023

3 september 2023

 

 

 

Aanmeldformulier

Hieronder kunt u het digitale aanmeldformulier downloaden.

Aanmeldformulier

Aanvraag schoolverzuim

Hieronder kunt u het formulier aanvraag schoolverzuim vinden.

Aanvraag schoolverzuim De Zonnebloem
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT