Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Schoolplan 2020-2024.pdf

Schoolgids

In de schoolgids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes wij daarin hebben gemaakt. Wat wij belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. Wij geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Jaarkalender

Vanaf dit schooljaar is de jaarkalender alleen te vinden op Parro of het Ouderportaal van Parnassys. Als dit bij u als ouder niet werkt, kunt u bij de administratie van onze school langskomen.

Vakanties en vrije dagen

Hieronder treft u onze vakanties en vrije dagen aan:


Aanmeldformulier

Hieronder kunt u het digitale aanmeldformulier downloaden.

Aanmeldformulier
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT