Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Jaarkalender

Vanaf dit schooljaar is de jaarkalender alleen te vinden op Parro of het Ouderportaal van Parnassys.
Als dit bij u als ouder niet werkt, kunt u bij de administratie van onze school langskomen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl