Het Team

Wij hebben op onze school een directeur. Samen met het managementteam en team bepaalt hij het beleid van de school. Hij voert het beleid van het bestuur uit en is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze school. Wij proberen als directie zo bereikbaar mogelijk te zijn voor u.

Groepsleerkrachten

De meeste leraren op onze school zijn groepsleerkrachten. Zij zijn juf of meester van een eigen groep leerlingen en hebben daar de dagelijkse zorg voor. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken die uw kind aangaan. Vanuit SIMON zijn competenties vastgesteld waaraan een leerkracht op De Zonnebloem moet voldoen. Nieuwe collega’s worden hierop gecoacht.

Interne Begeleiding en Remedial Teaching

Op onze school hebben wij twee intern begeleiders. De eigen leerkrachten geven aan kinderen waarbij dit nodig is remedial teaching in de klas. Daarnaast kan er door een collega een aantal malen buiten de klas worden gewerkt met de rugzakleerlingen.

Administratie

Op onze school hebben wij de beschikking over een administratief medewerkster.

Conciërge

Op onze school hebben wij een conciërge die op school aanwezig is. Hij ondersteunt op allerlei terreinen het team.

Godsdienst-/Koranleerkracht
Aan onze school is een godsdienst/Koranleerkracht werkzaam. Hij verzorgt de godsdienst- en Koranlessen.

Het Team
   

Groep 1            : Evelyn Hofs en Hanneke Westervoorde
Groep 2            : Sandy Venmans
Groep 3            : Sebiha Suzen en Demet Sari
Groep 4            : Nassira Mouhouty, Lian van Kooten en Vivian Wonink (zij-instroom)
Groep 5            : Anjella Dekker en Judith van der Kolk
Groep 6            : Marcella Droppers
Groep 7            : Dmitri Hogenkamp
Groep 8            : Lotte Kaya en Emma Wensink 


Directeur                                  : Samira Budak                                                
Godsdienst-/Koranleerkracht   : Abdulsamed Dinlenmez
Onderwijsassistenten              : Sebiyle Aydemir, Damla Kok, Sandra Meijerink
Remedial Teacher                    : Leonie Kreeftenberg
Intern begeleider                      : Mariska Wonink: groep 1 t/m 3
Intern begeleider                      : Aafje Meerbeek: groep 4 t/m 8
Conciërge                                 : Recep Karaman
Adm. Medewerker                    : Cécilia WaasSchooltijden: 

Maandag t/m donderdag: 08:30 tot 14:15 uur
Vrijdag                            : 08:30 tot 12:00 uur


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT